Այգեզարդ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1112Ա Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 90041515601819400000   Ընտրել
1133 աա) Հիմնական շինությունների համար 90041515620820000   Ընտրել
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 90041515615899600   Ընտրել
1251 ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 90041515612542085800   Ընտրել
1254 բ) Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ (տող 1255 + տող 1256), այդ թվում` 9004151561666747500   Ընտրել
1331 Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ 9004151560911474400   Ընտրել
1352 Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ 900415004390130400Տարեկան  Ընտրել
2110 Վարչական բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ 9004161560174560485.7   Ընտրել
2120 Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ 9004161560252200937.8   Ընտրել
6410 ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ 90041515611713197485   Ընտրել
6130 ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ 90041515618211506   Ընտրել
1111Ա Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար (ֆիզիկական անձանցից) 900415156232541000   Ընտրել
1111Բ Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար (իրավաբանական անձանցից) 900415156034147000   Ընտրել
1137Ա դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 90041515602699600   Ընտրել
1351բ - աճորդի մասնակցելու համար 900415156133195000   Ընտրել
1351Դ -Համայնքի տարածքում աղբահանության վճար 9004151562571724000   Ընտրել
1121 Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար 90041515604214000000   Ընտրել
1112Բ Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 900415156059100000   Ընտրել
1351գ րենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կոցմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց գանձվող վարձավճարնե 9004151561096700000   Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ